Monday, September 12, 2011

Hadis Riwayat

Hadis riwayat Hudzaifah B. Yamani

Rasulullah saw, bersabda : "Akan berkuasa sepinggalku nanti,pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, dan tidak bertindak sesuai dengan sunnahku. Dan akan ada di antara mereka, orang-orang yang berhati setan dalam tubuh manusia...''Hudzaifah bertanya : "Apa yang sebaliknya kulakukan seandainya aku mengalami masa itu,ya Rasulullah?" Jawab baginda : "Dengar dan taatlah padanya! Dan seandainya ia mendera punggungmu dan merampas harta mu, dengar dan taatlah padanya..."

Hadis oleh Muslim dalam Shahihnya, jilid II halaman 120.

Dirawikan oleh Ummu Salamah : " Akan ada pemimpin-pemimpin yang berkuasa atas kamu, mereka mengerjakan yang ma'ruf maupun yang mungkar. Orang yang sadar, akan terbebas dari tanggungjawabnya. Dan orang yang menolak(perbuatan)mereka,ia akan selamat...".
Mereka yang mendengar itu bertanya :"Apakah tidak seharusnya kami memerangi mereka?"
Tidak!",jawab Baginda."Selama mereka mengerjakan solatnya".

Hadis oleh Muslim, jilid II halaman 122.
Yang dimaksud dengan ucapan Baginda Rasulullah saw, ialah : Barangsiapa yang meyakini kemungkaran itu dan tidak merasa ragu, maka ia beroleh jalan menuju kebebasan dari dosa serta hukumannya, iaitu dengan berusaha merosak dan merubah kemungkaran itu dengan tangannya, atau dengan ucapannya, atau paling sedikit dengan cara mengingkarinya dalam hati.

No comments:

Post a Comment