Monday, March 21, 2011

Nabi-nabi & para Rasul Allah SWT

: Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain merupakan wahyu yang di wahyukan.

( an-Najm : 3 - 4 ).

Begitulah semua nabi dan rasul Allah SWT ( selawat ~~ )

4 minutes ago · Like · · Unsubscribe

No comments:

Post a Comment