Tuesday, February 15, 2011

*Tentera Allah*


Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan solatdan menunaikan zakat, sambil mereka rukuk. Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yangberiman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya tentera Allah itulah yang pasti menang. (Surah al-Maidah: 55-56)

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam…(Surah Ali Imran: 19)

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepadamereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (al-Ankabut: 69)

was created at : 2.54 a.m.

No comments:

Post a Comment