Tuesday, February 15, 2011

~ Maulidur Rasulullah saww ~


"Utusan Tuhanku tidak lama lagi akan datang, dan aku segera menyahutinya. Sungguh, kutinggalkan kepada kalian dua peninggalan yang berat ( thaqalain ) : pertama Kitab Allah. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Kedua : ahlul baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku ini, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku ini"

Shahih Muslim Jil.5 halaman 122
Shahih Turmudzi jil.5 halaman 328
Mustadrak al-Hakim jil.3 halaman 148
Musnad Ahmad bin Hambal jil.3 halaman 17

Nabi Muhammad saww bersabda pada hari pemberian panji dalam peperangan Khaibar:

"Akan kuberikan panjiku ini esok kepada seseorang yang mencintai Allah dan RasulNya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia sentiasa akan maju dan tidak pernah akan berundur sedikitpun. Sungguh Allah telah menguji hatinya dengan iman." Kemudian Nabi memberikannya pada Ali.

Shahih Bukhori jil. 4 halaman 184


No comments:

Post a Comment